top of page
Den här tjänsten är inte tillgänglig, kontakta oss för mer information.

Ny som chef

  • Hotell Öresund, Kungsgatan 9, Sofia Albertinas Plats 5

Beskrivning av tjänsten

En heldag med utgångspunkt i det personliga ledarskapet för att stödja det professionella ledarskapet. En central del är tilliten, dvs tillit till mig själv som ledare. Det coachande förhållningssättet genomsyrar hela dagen. Till grund för dagen ligger tre principer: • Personligt ledarskap - Vilka är mina resurser? • Strategiskt ledarskap - Hur gör jag? • Framtid - Hur går jag vidare, egen handlingsplan? Ni kommer bland annat att gå igenom ledarens ständiga lärande, nulägesanalys, tydlighet och medvetenhet över egna kompetenser och egna resurser, din personliga målbild för det egna ledarskapet, vad det innebär att vara chef/ledare, målstyrning kopplat till lönesamtal och medarbetarsamtal med mera. Utbildare är Eleonor Persson på ellaP AB. Genom sin karriär har Eleonor mångåriga erfarenheter kring förändring och utveckling av organisationer för att möta den konkurrenssituation som uppstår inom olika branscher. Eleonor drivs av att se andra lyckas och utvecklas och brinner för att coacha och få sina kunder att leverera resultat. Eleonor har sedan 2016 arbetat på Trust som konsult och coach med uppdrag inom både privat och offentlig sektor och from 1 juli 2019 driver hon sin egen konsultfirma ellaP med inriktning på HR, Coaching och Ledarskap.


Kommande föreläsningar


Kontaktuppgifter

072-555 02 30

info@ninfea.se

Gluggstorpsvägen, Tågarp, Sverige


bottom of page