top of page
Den här tjänsten är fullbokad

Ledarskap arbetsledare, förmän, projekt

  • Avslutad
  • Hotell Öresund, Kungsgatan 9, Sofia Albertinas Plats 5 i Landskrona

Beskrivning av tjänsten

Halvdag 1. 4 timmar Fokus på att leda utan att vara chef Teori och övning om olika personligheter och hur vi ser och förstår varandra utifrån olikheter och värderingar. • Likheter-olikheter i personligheter • TPersonlighet och värderingar Grupputvecklingsteori -utifrån Susan Wheelans teori IMGD • Vad är en grupp? Hur bildas en grupp? Hur utvecklas en grupp? Olika typer av ledarskap -kopplat till grupputveckling Susan Wheelan • Hur leder man en grupp utan att vara formell chef. Skillnad chef-ledare. Hur leder man en grupp utifrån grupputveckling och motgångar. Vilket mandat har jag som arbetsledare Kommunikation • Olika typer av kommunikation (medveten-omedveten kommunikation, filter, symboler, kroppsspråk mm) och hur vi lättare kan kommunicera utan missförstånd. • Kommunikation kopplat till grupprocess • Härskartekniker och när detta kan uppstå samt hur du som ledare ska hantera dessa. • Feedback och återkoppling mellan arbetsledare och medarbetare i olika forum Halvdag 2 4 timmar Fokus på arbetsledning och organisation av arbetet. Medarbetarskap -chefskap-kultur-organisation • Medarbetarskapet och kulturen. Kommunikationsteori och ledarskap Konflikthantering Konflikthantering. Thomas Jordans konfliktteorier om konflikters orsaker, konstruktiv konflikthantering samt hur man som kursdeltagare känner sig själv utifrån harmonisyn-konfliktsyn. Organisation av dagligt arbete utifrån medarbetares kompetens, struktur i arbetet samt praktiska delar som planeringsmöten mm


Kontaktuppgifter

072-555 02 30

info@ninfea.se

Gluggstorpsvägen, Tågarp, Sverige


bottom of page