top of page
Den här tjänsten är inte tillgänglig, kontakta oss för mer information.

Leda på distans

  • Online-möte

Beskrivning av tjänsten

Utbildningen inkluderar kunskap, verktyg och modeller som stöttar ledare i att skapa motivation och bygga starka relationer via digitala kanaler. Utbildningen omfattar moment som val av kommunikationskanal i olika ledarsituationer, digital mötesteknik, relationer på distans, engagemang, uppföljning och ansvarstagande. Deltagarna kommer att få kunskap om lämpliga digitala mötesstrukturer, exempel på upplägg beroende på mötets syften samt modeller som kan användas för att öka medarbetarnas engagemang och upprätthålla/utveckla relationer i ett digitalt team. Vi illustrerar hur man kan tydliggöra ansvarsfördelningen inför, under och efter/emellan möten, hur man uppnår transparens och kontinuitet på ett effektivt och lättillgängligt sätt. I detta sammanhang behandlas även uppföljning. Utbildningen berör vikten av att skapa en tydlig och engagerande målbild med klara spelregler och strukturerad plan för genomförandet. Det kommer även att åskådliggöras på vilket sätt en klar vision och syfte kan få inflytande på genomförandet, och vilka konsekvenser avsaknaden av vision och syfte kan få. Utbildare är Weronica Johansson på Sjörups Vera AB. Du kan läsa mer om utbildaren och företaget här: https://sjorupsvera.se/


Kommande föreläsningar


Kontaktuppgifter

072-555 02 30

info@ninfea.se

Gluggstorpsvägen, Tågarp, Sverige


bottom of page