top of page
Kursen kan inte längre bokas.

Kommunikation & Presentation Grupp 1

  • Avslutad
  • Curla, Hjalmar Brantings väg 5

Beskrivning av tjänsten

Den här kursen består av en heldag och en halvdag. Kursen inleds med en heldags fokus på det kommunikativa ledarskapet samt konkreta verktyg kopplade till det dagliga arbetet. Vi kommer fokusera på att skapa goda förutsättningar för dig att : • Vara tydlig och kommunikativ • Hantera olika typer av situationer i din vardag • Inspirerande och skapa resultat genom andra • Lyssna, samt ge konstruktiv rak och tydlig feedback • Reflektera över det egna ledarskapet Ledorden genom hela dagen är • Kan du leda dig själv - kan du leda andra Detta följs av en halvdag om Presentationsteknik. Här får du med dig grunderna i hur du bygger upp ett relevant och intressant innehåll i en presentation. Vi kommer även att arbeta oss igenom hur vi kan skapa goda förutsättningar för att genomföra presentationen på ett engagerat och tydligt sätt. Att känna sig väl förbered, nöjd med sitt innehåll och känna en stark längtan av att möta personerna som ska få ta dela av ditt budskap kräver en del förberedelse arbete. Både mental, fysiskt och konkret arbete. Det kommer vi att arbeta oss igenom, och ha roligt tillsammans. Utbildare är Anne-Lee Holmberg på Lead by Profession. Du kan läsa mer om utbildaren och företaget här: https://www.leadbyprofession.com/


Kontaktuppgifter

072-555 02 30

info@ninfea.se

Gluggstorpsvägen, Tågarp, Sverige


bottom of page