top of page
Kursen kan inte längre bokas.

Horisontella principer i praktiken

  • Avslutad
  • Online-träff

Beskrivning av tjänsten

Företaget Jämställt bjuder in till en två timmars online-utbildning kring de horisontella principerna. Att alla människor är lika mycket värda är de allra flesta överens om. Men hur ser det ut i praktiken? Känner sig alla lika mycket värda? På den här utbildningen vrider vi och vänder på de normer som skapar ojämlikhet och olika villkor. Ofta skapar vi begränsande normer utan att vi tänker på det. Det är viktigt att få syn på de normer som påverkar bemötandet av dem vi vill hjälpa. Vi har alla med oss olika erfarenheter och värderingar som påverkar vårt beteende och bemötande av varandra - ofta omedvetet. På föreläsningen varvas grundläggande teori med humor, praktiska övningar och vardagsnära exempel på hur olika normer påverkar vårt arbete och vårt bemötande av varandra. De olika diskrimineringsgrunderna kopplas ihop och ni får kunskap om hur de samverkar och de mekanismer som ligger bakom och skapar ojämlikhet. Att arbeta med horisontella principer innebär att alla behöver kunskap om dessa frågor, men också att kunna omsätta det i praktiken för ett inkluderande bemötande. Att bemöta medmänniskor på ett inkluderande och jämlikt sätt är en stor del i arbetet med horisontella principer och då kan normmedvetna perspektiv hjälpa. Det innebär att tänka utanför boxen, att synliggöra och problematisera normer vilket leder till ett inkluderande förhållningsätt där fler möjligheter skapas. Med ett inkluderande perspektiv blir vi mer professionella i vårt arbete och skapar innehåll där alla känner sig välkomna.


Kontaktuppgifter

072-555 02 30

info@ninfea.se

Gluggstorpsvägen, Tågarp, Sverige


bottom of page