top of page
Den här tjänsten är inte tillgänglig, kontakta oss för mer information.

Google Ads och Analytics

  • Online-möte

Beskrivning av tjänsten

Den här kursen syftar till att öka kunskapen om metoder och verktyg för att synas högt upp i Googles sökresultat. Vi går igenom metoder för både organisk och betald exponering, samt lär oss hur vi kan analysera resultatet av våra insatser. Google har en central roll när det kommer till att styra trafikflöden online och för den som har en plats online är det av stor vikt att förstå hur Google rankar, rangordnar och visar sökresultat. Som hemsideägare är det också viktigt att känna till och förstå de verktyg som Google tillhandahåller för att analysera trafikflöden och beteenden hos besökare, samt de möjligheteter som finns för att betala för en kraftfullare exponering på deras resultatsida. De ämnesområden som täcks är: - Sökresultat och rankning i Google - En överblick av Googles verktyg för trafik & marknadsföring - Samla in användardata med Google Analytics - Cookies & GDPR-kompabilitet - Analysera användardata m.h.a. Google Analytics - Annonsering med Google Ads Utbildare är Mia Tjänlund som har mer än 20 års erfarenhet inom IT och digitalt förändringsarbete. Mia har stor erfarenhet av att leda både små och stora grupper genom utbildningar, workshops och förändringsarbeten. Hon har både konceptutvecklat och faciliterat utbildningar, i Sverige, internationellt och digitalt, samt arbetslett grupper av kommunikatörer och utbildare.


Kommande föreläsningar


Kontaktuppgifter

072-555 02 30

info@ninfea.se

Gluggstorpsvägen, Tågarp, Sverige


bottom of page