top of page
Kursen kan inte längre bokas.

Företagsstrategi

  • Avslutad
  • Hexia AB:s lokaler på Örjaleden 42, 261 51 Landskrona

Beskrivning av tjänsten

En heldags utbildning i Landskrona för företagsledare som innehåller metoder och praktiska verktyg för att skapa en struktur för de olika momenten som behöver ingå i ett väl fungerande och strukturerat strategiarbete. Dagen innehåller följande komponenter: • Att arbeta med vision, strategi, affärsplan och mål. • Affärsmodellsutveckling • Omvärldsanalys, marknads- och branschanalys • Analys av det egna företagets konkurrensfördelar • Strategisk förändringsprocess: hur hanterar vi en osäker omvärld Upplägget bygger på mycket interaktivitet, diskussioner och reflektioner. Vi kommer att varva små föreläsningsmoduler med praktiska uppgifter där deltagarna ges möjlighet att tillämpa modeller på sina egna företag och verksamheter. Vi knyter ihop säcken med presentation och analys för respektive deltagares verksamhet, och rekommendationer för det fortsatta arbetet. Fokus genom dagens kommer att ligga på att nyfiket utforska möjligheter till ett effektivt strategiarbete. Deltagarna kommer i förväg att få en uppgift att reflektera över som förberedelse inför utbildningsdagen. EFL som tillhandahåller utbildningen har omfattande erfarenhet av att arbeta med strategiutveckling för såväl stora som små bolag, som offentlig verksamhet. Vi arbetar både med företagsledning som hela företag med detta. Vi genomför varje år 30-talet skräddarsydda företagsanpassade utbildningar inom detta område. Utbildare är Thomas Kalling som är professor i strategi vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Thomas är programchef för EFL:s executive management-program Leading Impact. Thomas har en bred erfarenhet såväl nationellt som internationellt inom stålindustri, bank, skogsindustri med mera, med mera. Möt Thomas Kalling: https://www.youtube.com/watch?v=0MkRTR69eoY Utbildningen hålls i Hexis AB:s lokaler på Örjaleden 42, 261 51 Landskrona


Kontaktuppgifter

072-555 02 30

info@ninfea.se

Gluggstorpsvägen, Tågarp, Sverige


bottom of page